עוד כתבות מבית

רואים לו הכל: בית הולנדי שקוף לגמרי
על שפת הצוק: בית נופש מותאם לנוף באנגליה