פורום אדריכלות בהנהלת האדריכלית רקפת קידר
פורום עיצוב פנים בניהול מעצבת הפנים טלי כהן ליעד
פורום מטבחים בהנהלת בלורן
פורום צביעת הבית בהנהלת בנג'מין מור
פורום דלתות בהנהלת דלתות פנדור

הסכם למשלוח תכנים לאתר בניין ודיור

הסכם זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת משלוח תכנים לאתר בניין ודיור. קרא את התנאים בקפידה.

העברת תכנים למערכת אתר בניין ודיור בכל דרך שהיא משמעה הסכם מחייב בינך לבין בי וי די עיצוב נדל"ן בע"מ (אשר למען הנוחיות תיקרא להלן: "אתר בניין ודיור").

אם אינך מסכים לתנאים, הימנע ממשלוח תכנים.
משלוח התכנים כפוף גם לתנאי השימוש הכלליים של אתר בניין ודיור ולמדיניות הפרטיות של אתר בניין ודיור, המהווים חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אלה. קרא גם אותם בקפידה. במקרה של הבדל, שוני או סתירה בין תנאי השימוש, יגברו הוראות הסכם זה.
התנאים מנוסחים בלשון זכר לצורכי נוחות בלבד, אולם הם מיועדים כמובן גם לנשים.
 
כללי שימוש בעת משלוח תכנים
אני מאשר/ת בזאת כי, כי כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים בחומר שנשלח על ידי לאתר בניין ודיור באמצעות שירות זה (להלן "החומר" או התכנים") הן בבעלותי או בבעלות הגורם המיוצג על ידי כדין. 
 
ידוע לי כי משלוח החומר ו/או התכנים לאתר בניין ודיור לרבות הצגתם באופן חי (לייב) מהווה רישיון חינם, כלל עולמי ובלתי מוגבל בזמן לשימוש בחומר שנשלח, וכן מהווה אישור לפרסמו ו/או להציגו בכל מקום וזמן שימצא אתר בניין ודיור לנכון ובהתאם לשיקול דעתו ומתיר לאתר בניין ודיור לעשות בחומר כל שימוש שתראה לנכון, לרבות העברתו לצדדים שלישיים. 
 
ידוע לי ואני מסכימ/ה כי בכל שלב שהוא לא אהיה זכאי/ת לכל תמורה, בכסף או בשווה כסף, עבור מסירת החומר שנשלח, וכי אתר בניין ודיור אינו מתחייב לפרסם את שמי כמקור החומר (למעט פרסום קרדיט לתצלום או יצירה וזאת ככל שהועברו פרטי בעל הזכויות בתכנים ). 
 
אני מאשר/ת כי נתתי הסכמתי לחקירת התכנים, וכי ידוע לי כי המערכת אינה מתחייבת לפרסמו ו/או להציגו במסגרת הצגה חיה ו/או בזמן אמת של ו/או במסגרת הצגה אחרת של התכנים. 
 
כמו כן אני מאשר/ת כי נתתי את הסכמתי לשינויים ולעריכת החומר. אם אני חותמ/ת בשם ארגון, אני מצהיר/ה כי הנני מוסמכ/ת לאשר ולהתחייב כאמור בשמו של הארגון. 
 
בעת מסירת מידע לפרסום באתר בניין ודיור, עליך להקפיד שהמידע יהיה חוקי. בין השאר ולמען הדוגמא בלבד, נאסר עליך לשלוח מידע כדלקמן (וללא קשר לאישור זה או אחר שיסופק במועד העברת התכנים על ידי הגורם המספק):
- כל מידע הידוע לך שהוא שקרי, מטעה או מסולף.
- כל מידע הפוגע בזכויות קנייניות של אחרים או מפר אותן - לרבות זכויות יוצרים או סימני מסחר. הנך מאשר שאתה הבעלים של כל זכויות הקניין הרוחני בתכנים שמסרת לפרסום, לרבות זכויות היוצרים בהם וכל סימן מסחר, רשום או לא רשום, המשולב בהם. אם אינך היוצר או בעל הזכויות בחומר, אתה מאשר שהנך בעל הרשאה מבעל הזכויות המתירה לך לטעון את החומר לאתר בניין ודיור ולתת בו זכויות שימוש כמפורט להלן.
- כל מידע פורנוגרפי או בעל אופי מיני בוטה.
- כל מידע הנוגע לקטינים ומזהה אותם, את פרטיהם האישיים או את מענם ודרכי ההתקשרות עימם.
- כל תוכנת מחשב, קוד מחשב או יישום הכוללים נגיף-מחשב ("וירוס"), לרבות תוכנות-עוינות הידועות כסוס-טרויאני, תולעים (Worms), ואנדלים (Vandals), יישומים מזיקים (Malicious Applications) וכיו"ב.
- סיסמאות, שמות משתמש ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים, הטעונים הרשמה או תשלום, בלא תשלום או הרשמה כאמור.
- כל מידע המהווה לשון הרע על אדם, או הפוגע בפרטיותו, או בשמו הטוב.
- כל מידע המזהה אישית אנשים אחרים, מבלי שנתנו את הסכמתם לפרסום זהותם.
- כל מידע בעל אופי או תוכן טורדני, מעליב, עוין, מאיים, גס, או פוגע ברגשות הציבור.
- כל מידע שיש בו, או הוא מעודד לגזענות, או אפליה פסולה על בסיס גזע, מוצא, צבע עור, עדה, לאומיות, דת, מין, עיסוק, נטייה מינית, מחלה, נכות גופנית או נפשית, אמונה, השקפה פוליטית, או מעמד חברתי-כלכלי.
- כל מידע המעודד ביצוע עבירה פלילית או עלול להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית.
- כל מידע העלול להטעות צרכן.
- כל מידע בעל אופי פרסומי או מסחרי.
- כל מידע המנוגד לכללי השימוש המקובלים באינטרנט או העלול לגרום נזק או לפגוע במשתמשי אינטרנט בכלל, ובמשתמשי אתר בניין ודיור בפרט.
- כל מידע שהגישה אליו חסומה באמצעות סיסמה וכיו"ב, ואינה מתאפשרת באופן חופשי לכל משתמשי האינטרנט.
- כל מידע המהווה הפרה אחרת של החוק הישראלי.
 
אתר בניין ודיור רשאי לסרב לפרסם, או למחוק לאלתר כל מידע שמסרת לפרסום בכל עת שתמצא כי הפרת תנאי שימוש אלה או שעשית מעשה או מחדל הפוגע או עלול לפגוע בשירותים הניתנים באתר בניין ודיור, במשתמשיו או במי מטעמו. בנוסף, אתר בניין ודיור יהיה רשאי במקרה זה למנוע ממך פרסום הודעות נוספות באתר בניין ודיור. הוראות סעיף זה מוסיפות על זכויות אתר בניין ודיור לפי כל דין.
 
פרטיות:
לצורך משלוח התכנים ופרסומם תתבקש למלא מספר פרטים, הכוללים: שם פרטי, שם משפחה, כתובת דואר אלקטרוני ומספר טלפון. אינך חייב על פי חוק למסור את המידע, אולם בלא למוסרו לא תוכל לשלוח את התכנים לאתר בניין ודיור לשם פרסומם.
 
לתשומת לבך: המערכת המפעילה את האתר מזהה ומתעתדת את כתובות ה-IP מהן נשלחו התכנים לפרסום. הפרטים שמסרת או שנאספו כאמור, יישמרו במאגר המידע של אתר בניין ודיור.
 
אתר בניין ודיור מכבד את פרטיות המשתמשים בו ולא יעשה בפרטיך שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות העדכנית המהווה חלק בלתי נפרד מתנאים אלה. הואיל ומדיניות הפרטיות יכולה להשתנות מדי פעם, מומלץ שתחזור ותקרא מעת לעת את מסמך המדיניות.
 
קניין רוחני
הזכויות בכל מידע שתמסור לפרסום הינן שלך ובלבד שהקפדת שלא להשתמש בזכויות קנייניות של צד שלישי, כאמור בתנאי שימוש אלה. במסירת מידע לפרסום באתר בניין ודיור הנך מתיר לאתר בניין ודיור להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו ולהעתיקו. אתר בניין ודיור יהיה רשא להעתיק, לערוך, לעבד, לצטט, לפרסם ולהפיץ כל מידע שמסרת לפרסום באתר בניין ודיור, או כל חלק ממנו, וזאת במידה שידרש, לפי שיקול דעתו המוחלט, באתר בניין ודיור או בכל אתר פרסום אחר של קבוצת בניין ודיור.
כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר בניין ודיור, בעיצובו, בתכנים המתפרסמים בו (למעט מידע הנמסר לפרסום כאמור על ידי המשתמשים, אך לרבות עיבוד ועריכת היצירות) ובכל סימן מסחר, תוכנה, יישום, קוד מחשב, קובץ גרפי, קובץ קולי, קובץ וידיאו, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו - הינן של אתר בניין ודיור בלבד, או של צד שלישי, שהרשה לאתר להשתמש בהם. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי, לבצע בפומבי, להעביר לציבור, לשנות, לעבד, ליצור יצירות נגזרות, למכור או להשכיר כל חלק מן הנ"ל, בין על ידך ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, תוך שימוש באמצעים אלקטרוניים או מכאניים, באמצעי צילום או הקלטה, או בכל דרך אחרת, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש מאתר בניין ודיור או מבעלי הזכויות האחרים, לפי העניין.
 
אין באמור לעיל כדי למנוע "טיפול הוגן" ביצירות המוגנות על פי דיני זכויות היוצרים ולהשתמש ביצירות שתקופת הגנת זכויות היוצרים פגה לגביהם או שהפכו לנחלת הכלל מכל סיבה אחרת.
 
שינויים באתר והפסקת השירות
אתר בניין ודיור יוכל לשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו, היקפו וזמינותו של האתר - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אתר בניין ודיור בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.
 
אתר בניין ודיור רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת. אתר בניין ודיור יפרסם את התנאים החדשים מראש וכתנאי להמשך משלוח התכנים תידרש לתת הסכמתך לתנאים חדשים אלה.
אתה מתחייב לשפות את אתר בניין ודיור, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה.
 
דין וסמכות שיפוט
על תנאי השימוש באתר בניין ודיור בכלל, יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל.
מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר ועניין הנובע תנאי שימוש באתר בניין ודיור הינו בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בישראל.