בניין ודיור - 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים http://www.bvd.co.il/אדריכלים_ומעצבים_מבטיחים_2012.html he יום ה, 18 יול 2019 01:33:26 EST Copyright © 2011 Internet Fullpower. All rights reserved. http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים http://www.bvd.co.il/אדריכלים_ומעצבים_מבטיחים_2012.html 224 83 אתם קבעתם: אלה 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים של ישראל http://www.bvd.co.il/תוצאות_מבטיחים.html יום ד, 18 אפר 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />עשרים אדריכלים ומעצבי פנים התברגו לרשימת המבטיחים של בניין ודיור ועולים לאתגר השופטים שיכריעו מי תהיה השלישייה המובילה בכל תחום. בואו להכיר</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים אתם קובעים: מי הם עשרת האדריכלים הצעירים המבטיחים בישראל? http://www.bvd.co.il/עשרת_אדריכלים.html יום ג, 06 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />בניין ודיור מחפש את האדריכלים הצעירים והמבטיחים של ישראל ואתם יכולים להשפיע ולזכות בפרסים שווים</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים אתם קובעים: מי הם עשרת מעצבי הפנים הצעירים המבטיחים בישראל? http://www.bvd.co.il/תחרות_מעצבים_צעירים.html יום ב, 05 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />בניין ודיור מחפש את מעצבי הפנים הצעירים והמבטיחים של ישראל ואתם יכולים להשפיע ולזכות בפרסים שווים</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: שמואל בן שלום http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_שמואל_בן_שלום.html יום ב, 02 אפר 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על שמואל בן שלום, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: שירלי נחמנה http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_שירלי_נחמנה.html יום ה, 29 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על שירלי נחמנה שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ניר רותם ובשמת צפדיה וולף http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ניר_רותם_ובשמת_צפדיה_וולף.html יום ה, 29 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ניר רותם ובשמת צפדיה וולף שמתמודדים בתחרות מעצבי הפנים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: אילן הלחמי http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_אילן_הלחמי.html יום ד, 28 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על אילן הלחמי, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מיכל ונתנאל מאיר http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מיכל_ונתנאל_מאיר.html יום ג, 27 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מיכל ונתנאל מאיר, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: גיל שמעוני http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_גיל_שמעוני.html יום ג, 27 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על גיל שמעוני, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: רותי ברנדט http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_רותי_ברנדט.html יום ה, 22 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על רותי ברנדט, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: אמיר גולן http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_אמיר_גולן.html יום ה, 22 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על אמיר גולן, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מיכל שיין http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מיכל_שיין.html יום ה, 22 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מיכל שיין, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: צביה קציוף http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_צביה_קציוף.html יום ה, 22 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על צביה קציוף, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: עדי אדליס http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_עדי_אידליס.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על עדי אדליס, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ענת שפירא http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ענת_שפירא.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ענת שפירא, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: כרמית גורש http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_כרמית_גורש.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על כרמית גורש, שמתמודדת בתחרות מעצבי הפנים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ענבל ברקוביץ http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ענבל_ברקוביץ.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ענבל ברקוביץ, שמתמודדת בתחרות מעצבי הפנים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: עדי גל ואמיר פלג http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_עדי_גל_ואמיר_פלג.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על עדי גל ועמיר פלג, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: שגיא מורשטיין http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_שגיא_מורשטיין.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על שגיא מורשטיין, שמתמודד בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ליאת דנקנר http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ליאת_דנקנר.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ליאת דנקנר, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: אבי אזולאי http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_אבי_אזולאי.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על אבי אזולאי, שמתמודד בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: בארי יוחנן ושירי פרידמן http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_בארי_יוחנן_ושירי_פרידמן.html יום ב, 19 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על בארי יוחנן ושירי פרידמן, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: חן נחמני ונינה קורנבליט http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_חן_נחמני_ונינה_קורנבליט.html יום ה, 15 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על חן נחמני ונינה קורנבליט, שמתמודדות בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: הילית קרש http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_הילית_קרש.html יום ה, 15 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על הילית קרש, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ערן צ'כנוביץ http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ערן_צכנוביץ.html יום ה, 15 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ערן צ'כנוביץ, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מיטל סולומון ודנה יוסף http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מיטל_סולומון_ודנה_יוסף.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מיטל סולומון ודנה יוסף, שמתמודדות בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: לירונה מנדל ושלי פפל http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_לירונה_מנדל_ושלי_פפל.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על לירונה מנדל ושלי פפל, שמתמודדות בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ורד ומוטי מלכה http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ורד_ומוטי_מלכה.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ורד ומוטי מלכה, שמתמודדים בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: אלדד מיטלמן http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_אלדד_מיטלמן.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על אלדד מיטלמן, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מושיק חדידה http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מושיק_חדידה.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מושיק חדידה, שמתמודד בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: גל ברק http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_גל_ברק.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על גל ברק, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ענבל איילון http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ענבל_איילון.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ענבל איילון, שמתמודדת בתחרות המעצבים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: תהילה שלף http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_תהילה_שלף.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על תהילה שלף, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מיקי כתר, מרב ברמן ושגיא מורשטיין http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מיקי_כתר_ומרב_ברמן.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מיקי כתר ומרב ברמן ושגיא מורשטיין, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: ערן שמש והילה חבקין http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_ערן_שמש.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על ערן שמש והילה חבקין, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: יעל שחר וליאור רוזנפלד http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_יעל_שחר_וליאור_רוזנפלד.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על יעל שחר וליאור רוזנפלד, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: רחל צירין http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_רחל_צירין.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על רחל צירין, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: גילה סלע-פלד http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_גילה_סלע-פלד.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על גילה סלע-פלד, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: מיקלה סימאונה http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_מיקלה_סימאונה.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על מיקלה סימאונה, שמתמודד בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: שחר לולב ועודד רוזנקאייר http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_שחר_לולב_ועודד_רוזנקאייר.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על שחר לולב ועודד רוזנקאייר, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: קורין לוי http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_קורין_לוי.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על קורין לוי, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: עידוא כספי ועופרה מיכלס http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_עידוא_כספי_ועופרה_מיכלס.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על עידוא כספי ועופרה מיכלס, שמתמודדים בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים כרטיס ביקור: שרון אפל http://www.bvd.co.il/כרטיס_ביקור_שרון_אפל.html יום ד, 14 מרץ 2012 00:00:00 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/image/design pictures/כללי/234_stampa.jpg" />כל הפרטים על שרון אפל, שמתמודדת בתחרות האדריכלים המבטיחים של ישראל. בואו להכיר ולהצביע</p> 20 האדריכלים והמעצבים המבטיחים