בניין ודיור - פרויקט ה-100 http://www.bvd.co.il/פרויקט_המאה.html he יום ד, 24 יול 2019 10:03:11 EST Copyright © 2011 Internet Fullpower. All rights reserved. http://www.bvd.co.il/img/fck/image/ChannelsSmall/פרויקט-small100.jpg פרויקט ה-100 http://www.bvd.co.il/פרויקט_המאה.html 224 83 פרויקט ה-100 - תמונות מהשטח http://www.bvd.co.il/פרויקט_ה-100_-_תמונות_מהשטח.html יום א, 16 ינו 2011 15:29:21 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/new_articles/media/c005ecd50052_big.jpg" />הבית כבר בנוי אבל אנו מאפשרים לכם עוד כמה מבטים על חלקים חשובים ומעניינים בשלבי בנייתו השונים</p> פרויקט ה-100 חוץ ופנים גם יחד http://www.bvd.co.il/חוץ_ופנים_גם_יחד.html יום א, 16 ינו 2011 15:29:21 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/new_articles/media/224/c00b5d5cfbec_big_224.jpg" />עיצוב סביבת הבית מתקדם בד ובד עם פעולות הגמר בתוך הבית פנימה, ומחייב מעורבות גדולה ומורכבת - quot;פיקסהquot;</p> פרויקט ה-100 מיטה בסבבה http://www.bvd.co.il/מיטה_בסבבה.html יום א, 16 ינו 2011 15:29:21 EST <p><img hspace=5 border=0 align="right" src="http://www.bvd.co.il/img/fck/new_articles/media/224/c002f1397971_big_224.jpg" />לתפקודים המיועדים למיטה בחדרי נוער תוספות שבדרך כלל לא מקובלות בחדרי שינה של מבוגרים</p> פרויקט ה-100