בדרך למשכנתא? אילו מושגי יסוד אתם צריכים להכיר?

רגע לפני שניגשים לתהליך בירור לגבי המשכנתא המתאימה עבורכם, חשוב שתכירו כמה מושגי יסוד שאתם צפויים לשמוע לא מעט בתקופה הקרובה

Shutterstock

משכנתא היא הלוואה שמאפשרת לישראלים רבים להגשים חלום, ולהתקדם צעד נוסף בדרך לרכישת הדירה שחלמו עליה. כדי למצוא את ההלוואה המתאימה ביותר להעדפות ולצרכים שלכם, חשוב לערוך בירור מקיף אודות משכנתא שיעזור לכם לקבל החלטה מבוססת מידע. על ידי היכרות עם מוסדי היסוד הנפוצים הבאים, שעשויים לפגוש אתכם בהמשך, תוכלו להגיע מוכנים יותר לשלב הבא.

ריבית – ההחזר אותו נדרשים לשלם לווים בעבור ההלוואה שלקחו, מורכב מסכום ההלוואה המקורי ומריבית שמצטרפת אליו. ריבית היא למעשה התוספת שמשולמת למלווה בעבור האפשרות להשתמש בכסף לאורך זמן מסוים. שיעורי הריבית נגזרים מסכום ההלוואה, מושפעים מהמסלול הנבחר ומחושבים באחוזים. בחלק מהמסלולים הריבית נותרת קבועה לאורך כל משך תשלום ההלוואה, ולכן שיעוריה אינם מושפעים משינויים שעשויים להתרחש במשק לאורך הזמן. במסלולים אחרים לעומת זאת, הריבית מושפעת ממאפיין שנקבע מראש ולכן משתנה בהתאם לשינויים שמתרחשים בו.

הצמדה למדד – הצמדה למדד מיועדת להגן על ערך הכסף של המלווה מפני שחיקה ושינויים שעשויים להתרחש עם הזמן. בהלוואה שהריבית שלה צמודה למדד, התשלומים שיידרש להעביר הלווה יושפעו משינויים במדד המחירים לצרכן. במצב כזה, עלייה במדד תוביל לעלייה בתשלומי הקרן (סכום ההלוואה המקורי) והריבית בהתאם למדד החדש. במקרה של הצמדה בריבית קבועה, ההשפעה תהיה על אך ורק על הקרן ולא על הריבית עצמה.

זוג
זוג

תמהיל משכנתא – הרכיבים מהם מורכבת המשכנתא שלכם. בניגוד להלוואות אחרות, שמתבססות בדרך כלל על מסלול אחד, במקרה של משכנתאות ניתן לבחור בתמהיל (כלומר שילוב) מסלולים שונים. מטרת התמהיל היא לשלב בין המאפיינים האופטימליים עבור כל לווה, בהתבסס על תחנות יציאה, גובה ריבית וכדומה. קיימות מגבלות בנוגע לתמהילים המותרים, שנוגעות למסלולי הריבית ומיועדות להגן על שני הצדדים.

שיטת החזר – שיטת ההחזר היא השיטה לפיה מחושב הסכום שתידרשו לשלם מדי חודש בעבור המשכנתא שתיקחו. קיימות מספר שיטות החזר נהוגות, שנבדלות זו מזו בגובה ההחזר וברכיבי הקרן והריבית שלהן.

לוח שפיצר – אחת מהשיטות לפיה מחושבים החזרי משכנתאות בישראל. בהתאם לשיטה זו, ההחזר החודשי יורכב מסכום חודשי קבוע וידוע מראש, מאפיין שמאפשר ללווים לדעת ולתכנן את הסכום שיידרשו להחזיר. תמהיל ההחזר בשיטה זו משתנה עם הזמן, כאשר בתקופה הראשונה רוב ההחזר החודשי יתרכז בתשלום הריבית והמיעוט יכלול את הקרן, ועם הזמן היחס ישתנה עד למצב בו רוב ההחזר יתרכז בתשלום הקרן.
פירעון מוקדם – פירעון מוקדם הוא מצב בו הלווה מעוניין להשלים את תשלומי המשכנתא טרם סיום תקופת ההלוואה שנקבעה מראש. פרעון מוקדם כרוך בתשלום של עמלות מסוימות, שמפורטות במסלולי המשכנתא.

טאבו – נסח טאבו הוא מסמך שרלוונטי לרוכשי נכס, וכולל את המידע המשפטי המלא בנוגע לנכס, כולל מעמדו ותקינותו.

ביטוח חיים – משכנתאות הן הלוואות לטווח ארוך, ולכן הבנקים מעוניינים לעשות את המרב על מנת להגן על עצמם בתרחיש בו הלווה נפטר. ביטוח חיים הוא תשלום שהלווים נדרשים לשלם, במטרה להוות כיסוי ביטוחי במצב של חוסר יכולת לעמוד בתנאי ההחזר בשל מות הלווה. עלות הביטוח תלויה במאפיינים שונים בהם מצבם הבריאותי וגילם של הלווים.

ביטוח נכס – ביטוח שנועד לכסות עלויות של נזקים שעלולים להיגרם לנכס, במקרים כמו שריפה, נזקי צנרת ועוד. ביטוחים שונים מתייחסים לאספקטים שונים, ועלותם משתנה בהתאם למאפייני הנכס.

משכנתא הפוכה – הלוואה לכל מטרה שניתנת לבעלי דירה, במסגרתה משועבד הנכס בתמורה לקבלת הלוואה.

בודק...